Blog de promovări online

luni, august 26, 2013

Seminar de Contabilitate si Fiscalitate Noi Reglementari pentru 2013

WTIB
Seminar de Contabilitate si Fiscalitate
Noi Reglementari pentru 2013
 • Perioada: 29 august – 1 septembrie
 • Locatie: Venus, Hotel Melodia
 • Lectori: Georgeta PETRE, Cristian RADULESCU
NOUTATI IN DOMENIUL TVA SI IMPOZITE APLICABILE IN ANUL 2013
LEGISLATIA ACTUALA IN DOMENIUL CONTABILITATII
SEMINAR DE INFORMARE A AGENTILOR ECONOMICI PRIN CARE ACESTIA BENEFICIAZA DE INFORMATIE LA ZI, COMPLETA SI DIN CEA MAI AUTORIZATA SURSA – MINISTERUL DE FINANTE !

Ce veti afla:
 • OG 8/2013; OG 16/2013; OG 15/2012; HG 84/14.03.2013 – modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
I. NOUTATI IN DOMENIUL TVA
NOUTATI APLICABILE DE LA 1 FEBRUARIE 2013, INTRODUSE PRIN OG 8/2013:
 • Prelungirea termenului pana la care se poate aplica taxarea inversa la cereale si plante tehnice
 • Introducerea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de produse de panificatie si a materiei prime necesare in vederea pregatirii acestora
 • Introducerea masurilor de simplificare pentru livrarea de energie electrica si pentru transferul de certificate verzi realizate intre pesoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania
 • Anularea codului de TVA in cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale in situatia in care sunt inscrise infractiuni/alte fapte in cazierul fiscal al asociatilor majoritari sau, dupa caz, al asociatului unic
 • Abrogarea prevederilor care interzic reinregistrarea ulterioara in scopuri de TVA a persoanelor impozabile al caror cod de TVA a fost anulat din oficiu ca urmare a nedepunerii deconturilor de TVA pe parcursul a sase luni/doua trimestre calendaristice consecutive sau ca urmare a depunerii deconturilor de TVA in care nu a fost evidentiata nicio tranzactie pe o perioada de sase luni /doua trimestre calendaristice consecutive
 • Introducerea datei la care anularea inregistrarii in scopuri de TVA a furnizorului produce efecte in cazul beneficiarului
 • Conditiile in care bonul fiscal reprezinta document de deducere a TVA, inclusiv in cazul benzinariilor
 • Prevederi referitoare la tratamentul fiscal al contractelor de leasing reziliate
 • Alinierea legislatiei nationale la Hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul Gran Via Moinesti, referitor la dreptul de deducere pentru imobile demolate;
 • Prevederi referitoare la recuperarea TVA facturata inainte de trecerea la regimul special de scutire in cazul in care operatiunile nu se mai realizeaza Declaratii speciale pentru plata TVA colectata care devine exigibila in cazul celor care aplica TVA la incasare si sunt radiati din evidenta platitorilor de TVA, la cerere sau din oficiu de organul fiscal;
 • Prevederi referitoare la ajustarea TVA pentru bunurile furate
 • Declaratii speciale pentru plata TVA colectata care devine exigibila in cazul celor care aplica TVA la incasare si sunt radiati din evidenta platitorilor de TVA, la cerere sau din oficiu de organul fiscal
 • Declaratii speciale pentru recuperarea TVA colectata in cazul contribuabililor care storneaza facturi dupa scoaterea din evidenta platitorilor de TVA
 • Introducerea scutirii de TVA pentru anumite drepturi reale asupra bunurilor imobile
 • Prevederi speciale referitoare la erori de inregistrare sau de radiere din Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare
 • Modificari ale bazei impozabile pentru persoanele afiliate, in anumite situatii, cand nu exista un drept de deducere integral la furnizor sau la beneficiar
 • Prevederi referitoare la radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezintă certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori şi/sau asociaţi.
 • Serviciile medicale scutite de TVA
 • Prevederi referitoare la ajustarea TVA pentru bunurile furate
 • Declaratii speciale pentru plata TVA colectata care devine exigibila in cazul celor care aplica TVA la incasare si sunt radiati din evidenta platitorilor de TVA, la cerere sau din oficiu de organul fiscal
ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR, TRANSMISE ANTERIOR SEMINARULUI PE BAZA UNUI CHESTIONAR (INCLUSIV RASPUNSURI LA PROBLEME PRACTICE)

II. NOUTATI IN DOMENIUL IMPOZITELOR
NOUTATI IMPOZIT PE PROFIT
 • Consolidarea rezultatelor fiscale ale sediilor permanente
 • Eliminarea limitarii deductibilitatii cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor
 • Introducerea regulilor fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.
 • Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare.
 • Reglementarea nededucerii, cheltuielilor dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie.
 • Limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, la un anumit nivel lunar (respectiv anual).
NOUTATI IMPOZIT PE VENIT
 • Introducerea cotei de impozit pe venit de 85% pentru anumite venituri
 • Extinderea impozitării indemnizaţiei primite de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate
 • Precizarea aplicării tratamentului fiscal al veniturilor din dividende şi pentru veniturile considerate dividende reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.
 • Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activităţi agricole
NOUTATI CONTRIBUTII SOCIALE
 • Se includ în baza de calcul a contribuţiilor sociale, indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, la nivelul tuturor angajaţilor, pentru o anumita parte.
 • Se includ în baza de impozitare toate veniturile din activităţi agricole în corelare cu impozitul pe venit asigurându-se scutirea de impozitare a veniturilor necesare subzistenţei
NOUTATI IMPOZIT PE VENITUL NEREZIDENTILOR
 • Cotă majorată de impozit, respectiv de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii în România (de orice natură) sau prestarea de servicii de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditor, în afara României, valabilă pentru nerezidenții anumitor state (cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii)
 • Aplicarea cotei de impozit cu retinere la sursa de 50% doar pentru tranzactiile artificiale
NOUTATI IMPOZIT PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR
 • Exceptia de la aplicarea sistemului de impozitare specific microintreprinderilor pentru persoanele juridice nou-infiintate ce intentioneaza sa desfasoare anumite tipuri de activitati
 • Posibilitatea persoanelor juridice nou-infiintate, cu capital social de cel putin 25.000 euro, de a opta pentru aplicarea sistemului de impozit pe profit
 • Instituirea obligatorie a sistemului de plata a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent au cifra de afaceri mai mică de 65.000 de euro;
 • Reglemetari si clarificari pentru situatiii speciale in care se pot afla societatile care sunt obligate la plata impozitului;
 • Reducerea limitei veniturilor obţinute pentru care se aplica sistemul de impunere de la 100.000 euro la 65.000 euro fără a mai exista condiţia privind numărul de salariaţi.
III. CONTABILITATE
 1. Reglementări contabile aplicabile potrivit legii;
a.            reglementări contabile conforme cu directivele europene;
b.            reglementări contabile emise în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
c.            contabilitate în partidă simplă.
 1. Aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, de către unele categorii de entităţi;
  1. entităţi care aplică Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară începând cu anul 2012;
  2. aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară : costuri-beneficii;
  3. impactul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară asupra informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale.
 1. Tratamentul contabil al Fondului Comercial pozitiv şi negativ în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat prin O.M.F.P. nr. 2869/2010;
  1. prevederi legale
  2. exemplificare
 1. Contabilitatea subvenţiilor
  1. prevederi legale şi tratamente contabile
  2. exemplificarea principalelor operaţiuni privind gestionarea sumelor de natura subvenţiilor
 1. Contabilitatea capitalurilor proprii
  1. prevederi legale şi tratamente contabile
  2. informaţii oferite de conturile de capitaluri proprii
 1. Prevederi legale şi impactul în contabilitate a unor reglementări cuprinse în Codul civil referitoare la :
  1. Contractul de fiducie
  2. Prescripţia extinctivă
 1. Studii de caz privind evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni economico-financiare
 2. Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind legislaţia contabilă.
ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR, TRANSMISE ANTERIOR SEMINARULUI PE BAZA UNUI CHESTIONAR (INCLUSIV PROBLEME PRACTICE).
ORGANIZARE:
 • Taxa instruire: 850 LEI + TVA
 • Discounturi: 3% – 2 persoane; 5% – 3 persoane; 7% – peste 4 persoane
 • Inscrieri:
  • Fax: (021) 319 12 96
  • Email: wtib@wtib.ro
  • Tel: (021) 202 44 09
 • Persoana de Contact:
  • Silvan CONSTANTIN, Mobil – 0724 413 568
 • Program * :
  • JOI, 29 AUGUST, CAZARE INCEPAND CU ORA 14:00
  • SEMINAR: VINERI 10:00 – 13:00 ; 14:30 – 18:30 ● SAMBATA 10:00 – 14:30
  • DUMINICA, 1 SEPTEMBRIE, ELIBERAREA CAMEREI PANA LA ORA 12:00
* PROGRAMUL ESTE ORIENTATIV SI POT SURVENI MODIFICARI ASUPRA LUI, DESPRE CARE VETI FI INFORMATI LA TIMP.
 • SERVICII HOTELIERE (OPTIONAL): Hotel MELODIA, VENUS
  • Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masa – 890 lei (taxe incluse)
  • Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masa – 1090 lei (taxe incluse)
  • Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masa – 1290 lei (taxe incluse)
  • Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masa – 1490 lei (taxe incluse)
  • Se ofera cazare gratuita pt insotitor (camera in regim DB). Mic dejun inclus.
Sursa: www.wtib.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu